черепно-мозъчна травма
 • 211
 • 0

Възстановяването след черепно-мозъчна травма е от голямо значение за пациента. Най-добрия метод за лечение след такъв вид нараняване е незабавното започване на рехабилитационна дейност. Рехабилитацията включва насочване на естествените лечебни способности на тялото и процесите на повторно обучение на мозъка, така че човекът да може да се възстанови възможно най-бързо и ефикасно. Фокусът на рехабилитацията е да даде възможност на пострадалия да извършва ежедневните си дейности безопасно и независимо.

До какво води черепно-мозъчната травма?

Всяка черепно-мозъчна травма представлява увреждане на черепните кости, тъканите на главата, обвивките на мозъка или главния мозък, причинени от определен външен фактор като удар по главата или падане, претърпяна трудова злополука или катастрофа. Този тип травми засягат способността за движение и се отразяват върху възможностите за сетивна възприемчивост. Чести са случаите на инвалидизация или дори летален изход.

Получената черепно-мозъчна травма може да причини много увреждания, от които най-честите са:

 • Ограничаване или загуба на движения
 • Намален тонус на мускулатурата и сетивни нарушения
 • Главоболие, придружено с гадене и световъртеж и други общо мозъчни симптоми
 • Нарушена или загубена речева функция

Как помага рехабилитацията при черепно-мозъчна травма?

Нуждите и способностите на всеки човек след черепно-мозъчна травма са различни и Вашата рехабилитационна програма ще бъде индивидуална.

Когнитивната рехабилитация е много бавен процес и трябва да бъде съобразена със ситуацията на всеки човек. Целите са да се преквалифицира мозъка и да се научат начини за компенсиране на проблемите.

Някои проблеми, дължащи се на мозъчно увреждане, изискват специфични терапии – например за подпомагане на ходенето, за подобряване на координацията и баланса, за намаляване на спастичността (неволно свиване на мускулите) или за компенсиране на проблеми със зрението или говора. Хората, които имат проблеми с ходенето, могат да бъдат научени как да предотвратят падания. Трудовата терапия може да подобри координацията. Топлинната или студена терапия може временно да намали спастичността на мускулите и да позволите да бъдат разтегнати. Хората с едностранна слепота могат да бъдат научени как да избягват блъскане в рамките на врати или други препятствия – например, като обърнат главата към засегнатата страна.

Използват се и терапии с логопед, електролечение и други, като се следва назначената индивидуална рехабилитационна програма. Постига се оптимално положително повлияване върху състоянието на пациентите в няколко насоки:

 • Повишена способност за възприятие
 • Балансирана походка и координация
 • Когнитивни умения
 • Отстраняване на проблеми при двигателната активност
 • Премахване синдрома на болката
 • Коригиране на психологическото състояние

Други ползи, които осигурява рехабилитацията за по-бърз възстановителен период след черепно-мозъчни травми, са подобряване бързината на реакция и грубата моторика, корекция на психическото състояние и др. Хората с черепно-мозъчни травми се нуждаят от мултидисциплинарен подход, затова професионалната медицинска помощ, съчетаваща грижи от рехабилитатор, психолог, ерготерапевт и др. според индивидуалните нарушения, гарантират по-големи шансове за връщането им към предишния начин на живот.

Физиотерапевтични методи за лечение на черепно-мозъчни травми

Физиотерапевтичното лечение има за цел да възстанови най-пълните Ви физически възможности. Нашите специализирани физиотерапевти ще работят в тясно сътрудничество с Вас, партньора Ви, семейството или болногледачите и ще Ви водят през прогресивна програма от функционални упражнения. Физиотерапевтичното лечение може да помогне за:

 • Насърчаване на нормалното движение на ръцете, краката и торса
 • Увеличаване мускулната дължина и облекчаване сковаността на мускулите и ставите
 • Подобряване на мускулната сила
 • Увеличаване обхвата на движение
 • Усъвършенстване баланса и стойката
 • Обновяване функционалните способности като трансфери
 • Повишаване толерантността към упражнения
 • Предотвратяване риска от падане
 • Насърчаване на независимост, чувство за благополучие и увереност
 • Подобряване качеството на живот

Ако пациентът вследствие на травмата е с пареза или парализа, има нужда от физиотерапевт, кинезитерапевт и масажист. Комплекс от различни упражнения може да подобри двигателните умения, а роботизираните уреди ще позволят активиране на нервно-мускулната система. Често се случва години наред хората с черепно-мозъчна травма да изпитват продължително главоболие. Рехабилитационни методи като магнитотерапия, криотерапия, масаж и др. премахват дискомфорта в дългосрочен план.

Медицински център “Етика“ е подходящ за всички хора, прекарали различни видове травматични инциденти, пациенти преживели инсулти и други видове неврологични и ортопедични заболявания. Клиниката предлага иновативна, достъпна и ефективна терапия, която се отличава като философия, подход, техническо оборудване и терапии. Научете повече на physio.etica.clinic и запишете час за първичен преглед на 089 30 30 310.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button