Форма за Искане от Физическото Лице

Тази форма можете да я използвате като физическо лице в случай, че имате някакви искания към нас, като администратор на лични данни. Вие следва да попълните формата, да я принтирате, да я подпишете и да я изпратите сканирана. Подписването на формата е необходимо с цел да удостоверите, че Вие сте попълнили искането.

Можете да изтеглите фалът тук:

Call Now Button