радиална удърно-вълнова терапия

Някои от най-честите хронични индикации, при които се използва ударно-вълнова терапия, са:

  • болезнено рамо (синдром на замръзналото рамо), синдром на карпалния тунел, калциране на раменната става, тенис
  • лакът (лателарен епикондилит), коляно на скачача (пателарен тендинит), и др.

Радиална удърно-вълнова терапия помага за:

  • Стимулира оздравяването на болните тъкани
  • Намалява дискомфорта
  • Повишава метаболизма
Call Now Button