Alexandra

Завършва Медицински университет Пловдив през 2017 г. Работи в областта на Физикалната и рехабилитационна медицина от 4 г.

От 2018 г. е асистент към Катедрата по Физикална и рехабилитационна медицина на МУ-Пловдив, ангажирана с преподаване на англоезични студенти.

Участва в национални и международни конгреси по специалността. Има публикации в наши и чужди реномирани научни списания.

Притежава сертификати за следдипломна квалификация по ударно-вълнова терапия, лазертерапия, роботизирана рехабилитация. Член на Българския лекарски съюз (БЛС), Асоциацията по физикалнамедицина и рехабилитация (АФМР) и Международното дружество по физикална и рехабилитационна медицина (ISPRM).

Call Now Button