Д-р Мария Гонкова,дм е завършила медицинското си образование в МУ- Пловдив. През 2014г придобива специалност Физикална и рехабилитационнна медицина, а през 2015г успешно защитава дисертация на тема‚ Ефект на радилната ударно-вълновална терапия за повлияване спастицитета на плантарните флексори при деца с церебрална терапия.

Член е на Европейското дружество по физикална терапия и Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация. Автор е на статии, публикувани в множество български и чуждестранни издания. Притежава европейски сертификат за прилагане на ударно-вълнова терапия.

Преподавател по специалността си в МУ – Пловдив

Call Now Button